ẾCH NGỒI ĐẤY GIẾNG HAY LÀ BIẾT MỘT MÀ CHẲNG BIẾT HAI

Updated: Sep 21, 2020

Bài viết của tác giả Trần Trọng Phu gửi đến cho Nhóm Bạn Công Nhân.


Từ ngày tổ chức Nghiệp đoàn độc lập Việt Nam tuyên bố thành lập (1-7-2020), đến nay đã thu nhận được nhiều dư luận. Dư luận tích cực có, dư luận tiêu cực có. Dư luận tích cực nằm ở phía công nhân và người lao động; dư luận tiêu cực nằm ở phía những con “Ếch ngồi đấy giếng” hoặc gọi cách khác là loại người “Biết một mà chẳng biết hai”.


Một trong các dư luận tiêu cực là bài báo của tác giả Đức Phương ở báo Quốc phòng thủ đô. Trong khi các báo lớn của nhà nước đang lặng lẽ quan sát thì tác giả của tờ báo này đã tương một bài với tiêu đề “... Cần loại bỏ Nghiệp đoàn độc lập”. Tác giả trích dẫn lằng nhằng những Nghị định, Quy định, thông tư, chỉ thị X,Y,Z vừa chồng chéo vừa lạc hậu có từ năm nảo, năm nào của Chính phủ, để khẳng định Nghiệp đoàn độc lập là một tổ chức bất hợp pháp. Thô bạo hơn, tác giả Đức Phương khẳng định Nghiệp đoàn độc lập là một tổ chức “phản động” . Tác giả này không hề cập nhật những bước đi của đảng, nhà nước để hòa nhập kinh tế thế giới. Tác giả không chịu tìm hiểu để biết Nghiệp đoàn độc lập là đòi hỏi của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU ( Vietnam Free Trade Argreement- EVFTA) và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Bình Dương ( Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnetship- CPTPP) mà Việt Nam phấn đấu mãi mới được kết nạp. Tác giả Đức Phương cũng không hề biết Việt Nam đã là thành viên của tổ chức Lao động Quốc tế và đã cam kết tuân thủ bản “ Tuyên bố của tổ chức lao động quốc tế” trong đó yêu cầu các quốc gia thành viên phải thực hiện công ước 87 cho phép người lao động ( thậm chí cả người sử dụng lao động) phải được quyền tự do thành lập tổ chức (Công đoàn, nghiệp đoàn) nghề nghiệp để bảo vệ quyền lợi (hợp pháp) cho các thành viên, do đó Quốc hội nước ta đã thông qua bộ Luật lao động sửa đổi vào tháng 11/2019, trong đó có chương XIII minh định người lao động có quyền tự do lập hội.


Việc Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam ra đời là nằm trong khung pháp lý của quốc tế và quốc gia. Nghiệp đoàn độc lập Việt Nam giúp nhà nước Việt Nam chứng minh được thiện chí của Việt Nam đối với ILO, với EVFTA, CPTPP để nhận những ưu đãi thương mại, đầu tư và nhận chia sẻ kỹ thuật, công nghệ của EVFTA và CPTPP, giúp Việt Nam phát triển kinh tế nhanh hơn, nâng cao chất lượng sống của người Việt nhanh hơn.


Vì lý do đó, thiết nghĩ nhà nước đang cần Nghiệp đoàn độc lập. Cho nên Nghiệp đoàn Độc lập là tổ chức “phản động” chỉ có trong mắt của người ếch ngồi đáy giếng như tác giả bài báo Đức Phương trên tờ QPTĐ. Với luận điểm hồ đồ kể trên, Đức Phương chính là kẻ phá hoại chính sách hòa nhập vào nền kinh tế thế giới của Đảng, nhà nước, ngăn chặn sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.


Tác giả - Trần Trọng Phu.


Link bài báo của Đức Phương

http://quocphongthudo.vn/quoc-phong-an-ninh/dau-tranh-chong-dien-bien-hoa-binh/can-loai-bo-cai-goi-la-nghiep-doan-doc-lap-viet-nam-.html

​NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nbcn-logo.jpeg