• NBCN

ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN ĐÓNG ĐOÀN PHÍ ĐỂ LÀM GÌ?


Các bộ luật công đoàn qua bất cứ giai đoạn nào khi đề cập đến nguồn tài chính do đoàn viên đóng góp đều khẳng định để chi cho công tác xây dựng công đoàn vững mạnh và giúp đỡ đoàn viên lúc xảy ra sự cố trong cuộc sống. Ví dụ luật công đoàn năm 2012 có nói ở Chương IV, điều 27, mục h:


“Quỹ công đoàn dùng để thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động khi ốm đau, thai sản, hoạn nạn, khó khăn, tổ chức hoạt động chăm lo khác cho người lao động”


Trên thực tế thì quỹ công đoàn do đoàn viên đóng góp chỉ được chi rất ít cho nội dung giúp đỡ đoàn viên lúc ốm đau, gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn. Cụ thể, theo số liệu được tiết lộ gần đây nhất, năm 2019 quỹ công đoàn thu được 20,2 nghìn tỷ đồng, nhưng chỉ chi hết 14,5 nghìn tỷ đồng. Kiểm toán Nhà nước nhận xét tỷ lệ chi trực tiếp cho người lao động còn thấp (chiếm 46%) so với tổng nguồn tài chính công đoàn được sử dụng trong các năm.


Cũng theo điều tra của người viết, tất cả các đơn vị công đoàn từ cấp cao hơn xuống cấp cơ sở lâu đã xem nhẹ công tác giúp đỡ đoàn viên gặp các hoàn cảnh đặc biệt cần giúp đỡ. Nếu có chỉ là những động tác nặng hình thức (lên báo) là chính, thậm chí nhiều đơn vị công đoàn đã bỏ qua nghĩa vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn.


Thu nhiều, chi ít tất nhiên số dư lớn. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hiện đang giữ (chỉ tính đến năm 2019) số dư của quỹ là 29.000 tỉ đồng. Số tiền tích lũy được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã gửi vào 4 ngân hàng là VCB, Vietinbank, Agribank và BIDV để lấy lãi giống như một đơn vị kinh doanh tiền tệ.


Việc TLĐLĐ VN gửi tiền do công nhân đóng góp qua nội dung công đoàn phí gửi vào ngân hàng lấy lãi đã bị Kiểm toán nhà nước phê phán, yêu cầu dừng lại. Vụ này dẫn đến việc trong hội nghị giao ban báo chí quý 3/2020 của Tổng liên đoàn lao đồng Việt Nam, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, phó ban tài chính của Tổng liên đòan đã phải giải trình. Tuy nhiên nội dung giải trình của bà Lan cho ta biết thêm rằng số tiền trên Tổng liên đoàn lao động Việt Nam sẽ chi cho mục tiêu chính trị thay cho mục tiêu công đoàn khi bà nói:

“Mục đích là để tạo nguồn lực đủ mạnh cho tổ chức công đoàn hoạt động, bởi tổ chức công đoàn đang thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng”.

Đến đây, việc cần bàn là đoàn viên công đoàn đóng đoàn phí trích ra từ đồng lương ít ỏi hàng tháng của họ để những đồng tiền đó chi cho các hoạt động nội tại thuộc về công đoàn và phần nào đó quay lại giúp đỡ họ lúc họ gặp khó khăn hay để Tổng liên đoàn lao động Việt Nam gửi vào ngân hàng lấy lãi rồi rút ra chi cả gốc và lãi cho các hoạt động chính trị như bà Lan thừa nhận?


Hơn nữa TLĐLĐ Việt Nam

  • Chi vào công tác chính trị gì?

  • Chi bởi ai, cho ai?

  • Chi bao nhiêu?

  • Chi vào lúc nào?

  • Có cho người đóng tiền được biết & được tham vấn không?


Hơn ai hết, mỗi đoàn viên công đoàn thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cần biết và cần đặt câu hỏi.


Đặng Hữu viết riêng cho NBCN

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube