Đi làm 10 ngày công, người lao động có được đóng bảo hiểm?

20/10/2020 14:44 GMT+7

Thực tế, trong quá trình làm việc, người lao động có thể vì nhiều lý do mà nghỉ một vài ngày hoặc nhiều ngày trong tháng. Số ngày nghỉ này sẽ ảnh hưởng tới nhiều hoạt động của doanh nghiệp, đơn cử như việc đóng bảo hiểm xã hội.

Đi làm 10 ngày công, người lao động có được đóng bảo hiểm?  - Ảnh 1.

Theo quy định, người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó.


Về việc đóng bảo hiểm xã hội tại khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành có nêu:


"Điều 42. Quản lý đối tượng

4. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH."


Điều khoản này được hiểu là căn cứ lịch làm việc thực tế mà người lao động và công ty đã thỏa thuận, nếu căn cứ vào lịch đó trong tháng người lao động nghỉ việc từ 14 ngày làm việc trở lên và không hưởng lương thì mới không đóng BHXH.


Đối với trường hợp công ty và người lao động đã thỏa thuận lịch làm việc cố định hàng tháng ví dụ là 10 ngày làm việc, vậy người lao động này (dù tháng đó có việc riêng nghỉ cả 10 ngày không hưởng lương) sẽ không phát sinh trường hợp nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng (vì người lao động này trong tháng chỉ có 10 ngày làm việc). Do đó:


  • Nếu hợp đồng từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng: phải đóng BHXH, nhưng không đóng BHYT và BHTN;

  • Nếu hợp đồng từ 3 tháng trở lên: phải đóng BHXH, BHYT và BHTN.


A.Vũ