• NBCN

Điều kiện về phòng cháy, chữa cháy đối với hộ kinh doanh thế nào?


Bạn đọc có email huyentxx@xx gửi email hỏi: Gia đình tôi mới mở hàng ăn tại nhà. Xin hỏi, hộ kinh doanh có phải tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy hay không? Nếu có thì cần đáp ứng điều kiện gì? Luật gia Cấn Thị Phương Dung - Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:

Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định về điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình như sau:

  1. Hộ gia đình phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Phòng cháy và chữa cháy.

  2. Hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây: a) Điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều này; b) Có nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an; c) Có giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói giữa khu vực sinh sống với khu vực sản xuất, kinh doanh.

  3. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này phải được chủ hộ gia đình tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

  4. Hộ gia đình quy định tại khoản 2 điều này đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy tương ứng với loại hình cơ sở theo quy định tại Điều 5 nghị định này.

Khoản 1 Điều 17 Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 quy định về phòng cháy đối với nhà ở và khu dân cư như sau: 1. Nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn; các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy.

Như vậy, hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy như quy định được trích dẫn ở trên.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube