Điều kiện và thủ tục hỗ trợ lao động bị buộc phải tạm nghỉ việc không lươngẢnh minh họa

Tin tổng hợp: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 sẽ được nhận trợ cấp 1.800.000 đồng/tháng với điều kiện cụ thể.


Theo Dự thảo quyết định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, một trong 7 nhóm đối tượng được hỗ trợ là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (theo quy định tại Khoản 5 Điều 32 Bộ luật Lao động) hoặc nghỉ việc không hưởng lương (theo quy định tại Khoản 3 Điều 116 Bộ luật Lao động) từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương cho người lao động.

Theo dự thảo này, điều kiện hỗ trợ đối tượng này là có thời gian tạm hoãn, nghỉ không hưởng lương từ 1 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1.4.2020 đến hết ngày 30.6.2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không lương từ ngày 1.4.2020 đến hết ngày 31.5.2020.

Người lao động có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của dịch Covid-19; đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến trước thời điểm tạm hoãn hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Ngoài ra, người lao động phải có thời hạn còn lại của hợp đồng lao động lớn hơn thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc thời gian nghỉ việc không hưởng lương.

Mức hỗ trợ cho người lao động phải tạm nghỉ việc không lương là 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương được tính từ ngày 1.4.2020 và không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 - 6.2020.

Thời gian hỗ trợ tính theo tháng (đủ 30 ngày). Trường hợp có ngày lẻ được làm tròn theo nguyên tắc: thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày trở lên được tính là 1 tháng, dưới 15 ngày thì không được tính.

Người lao động cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị như:

  • Đơn đề nghị của người lao động theo Mẫu ban hành kèm theo Quyết định này;

  • Bản sao hợp đồng lao động và văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ không hưởng lương;

  • Bảng tổng hợp danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do người sử dụng lao động lập và có xác nhận của tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có), cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu ban hành kèm theo Quyết định này.

Người lao động cần chuẩn bị bản sao một trong các giấy tờ sau:

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  • Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; Hợp đồng hợp tác;

  • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

  • Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức; bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với người sử dụng lao động là cá nhân).

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com