• NBCN

ĐBQH: Doanh nghiệp phải có chiến lược nhân sự dài hơi để chống Covid-19


Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi

Tin tổng hợp: Trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19, có hàng nghìn người lao động bị ảnh hưởng do các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hay thu hẹp sản xuất.


Theo báo cáo của 30/63 tỉnh/thành phố, trong tổng số 181.597 doanh nghiệp có 322 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động (chiếm 0,18%), 553 doanh nghiệp giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh (chiếm 0,3%).


Theo báo cáo của 22/63 tỉnh/thành phố, trong tổng số 8.773 lao động bị ảnh hưởng thì

  • 3.227 người thuộc ngành nông, lâm và thủy sản có (chiếm 36,8%);

  • 2.252 người thuộc ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (chiếm 25,7%);

  • 1.121 người thuộc ngành vận tải, kho bãi (chiếm 12,8%);

  • 665 người thuộc ngành bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ôtô, môtô, xe máy và xe có động cơ khác (chiếm 7,6%).

Liên quan đến vấn đề người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho biết, trong trường hợp này, các doanh nghiệp có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp phải xử lý ngay chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

"Nhìn từ dịch SARS trước đây, khi có biến cố dịch bệnh, việc chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu là hết sức quan trọng. Cho nên, chiến lược phát triển nguồn nhân lực không chỉ là ngắn hạn, mà cần có dài hạn". -Bùi Sĩ Lợi

Dịch Covid-19 khiến những người lao động trong vùng có dịch xảy ra hoặc lao động làm việc trong những doanh nghiệp FDI về quê dịp Tết và quay trở lại thời điểm này phải thực hiện cách ly theo quy định. Vì vậy, doanh nghiệp không chỉ sử dụng lao động hiện tại mà phải có chiến lược thu hút nhân sự tại chỗ và ở những vùng không có dịch chuyển vào thay thế.


Theo Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, sở dĩ phải chuẩn bị nguồn nhân lực dài hơi vì chất lượng nguồn nhân lực hiện tại của nước ta rất thấp. Lao động qua đào tạo chiếm tới 60% trong tổng số người lao động trong độ tuổi làm việc.

"Nghe qua thì lớn nhưng gốc, lõi của vấn đề chỉ có 25% lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ; ít khi rơi vào tác động của khủng hoảng, kể cả về kinh tế, dịch bệnh. Còn lại 35% người lao động trong tổng số 60% người lao động qua đào tạo là không có nghề, rất khó để thay đổi". -Bùi Sĩ Lợi.

Để xử lý vấn đề này, ông Lợi cho rằng, doanh nghiệp cần có phương pháp quản trị. Đó là phải đào tạo lao động có nghề chủ lực và nghề hiểu biết. Từ đó, khi có những thay đổi, người lao động có thể chuyển dịch nghề nghiệp ngay. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải chuẩn bị chiến lược đào tạo lại ngay để xử lý vấn đề.

"Chúng ta hoàn toàn có kinh phí để thực hiện việc này nhưng phải có chương trình, kế hoạch và bản thân các doanh nghiệp nhận thức được vấn đề. Hơn nữa, Chính phủ và các cơ quan của quản lý Nhà nước giúp định hình chính sách, chương trình, kế hoạch và có giải pháp hết sức bài bản để giúp cho doanh nghiệp phát triển". -Bùi Sĩ Lợi.