• NBCN

Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam tăng cường giáo dục về liêm chính cho thanh niên


Lễ ký thoả thuận hợp tác khởi động dự án Giáo dục về Liêm chính tại Hà Nội. (Nguồn: ĐSQ Đan Mạch tại Việt Nam)

Với khoản tài trợ khoảng 100.000 USD, Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình giáo dục liêm chính cũng như các tài liệu và phương pháp giảng dạy về liêm chính.


Nhân Ngày Quốc tế chống tham nhũng 9/12, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Kim Højlund Christensen và Giám đốc điều hành Tổ chức Hướng tới minh bạch Nguyễn Thị Kiều Viễn đã ký thoả thuận hợp tác khởi động dự án nhằm nâng cao vai trò của thanh niên trong phòng, chống tham nhũng và thúc đẩy văn hoá liêm chính ở Việt Nam.

Với khoản tài trợ khoảng 100.000 USD từ Đan Mạch, dự án sẽ góp phần cung cấp thêm cơ sở, bằng chứng để hỗ trợ Chính phủ trong việc cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình giáo dục liêm chính cũng như các tài liệu và phương pháp giảng dạy về liêm chính.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Kim Højlund Christensen cho biết, đây là một phần trong cam kết lâu dài của Đan Mạch nhằm hỗ trợ các nỗ lực phòng, chống tham nhũng của các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Với trọng tâm là nâng cao chất lượng chương trình giáo dục liêm chính cho thanh niên, dự án sẽ hỗ trợ trao quyền cho những người trẻ, những hạt nhân thay đổi và có vai trò tích cực trong việc tạo dựng và thúc đẩy văn hoá liêm chính tại Việt Nam hiện nay cũng như trong tương lai.

Từ năm 2009, với Đề án 137, Chính phủ Việt Nam đã triển khai thí điểm chương trình giáo dục chính thức về phòng, chống tham nhũng nhằm giải quyết tham nhũng nói chung và thúc đẩy tính liêm chính trong thanh niên nói riêng. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã quyết định đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy của các cơ sở giáo dục và đào tạo. Sự hợp tác giữa Đại sứ quán Đan Mạch và Tổ chức Hướng Tới Minh Bạch sẽ góp phần đóng góp vào những nỗ lực phòng, chống tham nhũng này của Chính phủ thông qua việc cung cấp tài liệu hướng dẫn đào tạo về liêm chính mang tính đổi mới nhằm nâng cao chất lượng và cải tiến phương pháp giảng dạy trong giáo dục về liêm chính.

Bà Nguyễn Thị Kiều Viễn, Giám đốc điều hành Tổ chức Hướng Tới Minh Bạch nhấn mạnh: Tài liệu hướng dẫn đào tạo về liêm chính sẽ là một công cụ thiết thực cho các giáo viên, học viên Việt Nam tham gia khóa học “Vườn Ươm Liêm Chính” của Tổ chức Hướng Tới Minh Bạch cũng như các bên liên quan khác để lan truyền kiến thức về liêm chính và phòng, chống tham nhũng trong trường học và cộng đồng.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com