• NBCN

Đồng Nai: Tổ chức sàn giao dịch tuyển dụng gần 1.000 lao động


Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức sàn giao dịch việc làm lần thứ 199, với 20 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng gần 1.000 lao động.

Tại sàn giao dịch, nhóm nghề may - thêu, da giày, dệt - nhuộm, thiết kế thời trang tuyển dụng gần 600 lao động (trình độ sơ cấp, lao động phổ thông). Cụ thể, Công ty TNHH Sơn Hà (TP Biên Hòa) tuyển dụng gần 300 lao động sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, Công ty TNHH Fashion Garments 2 (KCN Biên Hòa 2) tuyển dụng gần 140 lao động trong ngành dệt may... Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai, hiện nay nhu cầu tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp để phục vụ cho sản xuất lâu dài, thị trường chưa nóng với việc tuyển lao động phục vụ Tết nguyên đán.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com