Đồng Nai: Hơn 68.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19


Cty E&T Vietnam, Đồng Nai.

Tin tổng hợp: Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 137 doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và 68.174 người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng đời sống, việc làm. Bao gồm:

  • 30 DN cho 20.183 lao động giảm giờ làm việc;

  • 9 DN cho 3.513 lao động nghỉ không hưởng lương;

  • 27 DN với 5.278 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động;

  • 22 DN thỏa thuận cho hơn 10.000 NLĐ nghỉ hưởng lương tối thiểu vùng hoặc lương căn bản;

  • 7 DN cho 1.717 lao động làm việc các ngày luân phiên;

  • 1 DN cho 110 NLĐ chuyển sang công việc khác;

  • 2 DN cho 2.684 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động;

  • 48 DN tạm ngừng việc có hưởng lương với 24.684 lao động và

  • 4 DN giải thể với 89 lao động.

Liên quan đến việc DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19,

60 công nhân Công ty E&T Việt Nam (KCN Biên Hòa 2, DN 100% vốn trong nước, sản xuất sợi) đã đình công do DN chưa trả hết lương tháng 3-2020 mà chỉ cho ứng tạm 2 triệu đồng/người.

Ban giám đốc công ty đã có thông báo cho toàn thể NLĐ nghỉ đến hết ngày 03-5-2020. Đến ngày 04-5-2020, NLĐ sẽ trở lại làm việc bình thường (công ty sẽ giải quyết phép năm cho 16 ngày nghỉ và 2 ngày lễ 30-4 và 1-5 cho NLĐ). Trong thời gian nghỉ, nếu công ty có đơn hàng sớm hơn thì sẽ thông báo cho NLĐ trở lại làm việc bình thường.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com