Đối thoại tại nơi làm việc để xây dựng quan hệ lao động hài hòa- hai bên cùng có lợi

14/10/2020 – 10:26


(LĐBD) – Đối thoại tại nơi làm việc giúp doanh nghiệp tăng cường kết nối với NLĐ, giảm bớt xung đột và tăng sự ổn định, giúp cho NLĐ được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc, giúp doanh nghiệp chia sẻ tâm tư … hai bên cùng giải quyết- cùng có lợi.


Bà Ong Thụy Hoàng Mai, PCT LĐLĐ tỉnh BD chúc mừng gương điển hình tiêu biểu

Đối thoại để ổn định và phát triển


Theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, thời gian qua công tác phối hợp tổ chức đối thoại ở một số doanh nghiệp được các CĐCS thực hiện tốt, hình thức thu thập thông tin từ NLĐ để đưa vào nội dung đối thoại được công đoàn (CĐ) vận dụng linh hoạt. Nhiều giám đốc doanh nghiệp phối hợp với BCH CĐ xuống từng phân xưởng, từng tổ sản xuất, cùng ăn cơm giữa ca với NLĐ để nắm bắt được tình hình thực tế về điều kiện lao động, môi trường sinh hoạt của công nhân, dễ dàng tiếp nhận những yêu cầu, đề xuất từ phía NLĐ. Việc tổ chức đối thoại định kỳ và đột xuất trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp với sự tham gia của CĐCS và đại diện các tổ sản xuất, đảm bảo dân chủ, chất lượng, tập trung vào những vấn đề mà NLĐ quan tâm như tiền lương, định mức lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chất lượng bữa ăn giữa ca.. Các BCH CĐCS đã phát huy vai trò, bản lĩnh, chức năng đại diện tập thể NLĐ khi tham gia hoạt động đối thoại, chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động (NSDLĐ) và NLĐ góp phần thực hiện hiệu quả công tác đối thoại tại doanh nghiệp.


Và những kết quả đáng trân trọng


Bà Ong Thụy Hoàng Mai, PCT LĐLĐ tỉnh Bình Dương, cho biết, thực hiện Nghị quyết 02/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, khóa XI về “Đẩy mạnh đối thoại tại doanh nghiệp , giai đoạn 2016-2020”, tại BD số doanh nghiệp có tổ chức đối thoại tăng lên hàng năm. Trong 5 năm qua, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 2.063 doanh nghiệp có CĐCS đã tổ chức đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp (tăng 73,9% so với năm 2016); có 1.417 doanh nghiệp tổ chức đối thoại đột xuất (tăng 124,6%); có 983 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động (tăng 43,4%). Bên cạnh đó, các cấp CĐ đã tập trung thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) tại doanh nghiệp, đánh giá phân loại các bản TƯLĐTT. Kết quả, hiện đã có 1.469 TƯLĐTT được ký kết và còn hiệu lực (tăng 379 bản thỏa ước so với năm 2016). Riêng năm 2019, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Ban Điều phối dự án “Khuôn khổ quan hệ lao động mới – NIRF” và Hiệp hội gỗ Bình Dương (Bifa) ký kết TƯLĐTT nhóm 16 DN ngành gỗ. Đến nay, Bình Dương đã ký kết được 2 TƯLĐTT nhóm ngành gỗ và dệt may.


Tiếp tục đẩy mạnh đối thoại tại nơi làm việc


Bà Ong Thụy Hoàng Mai, cho biết, CĐ các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai sâu rộng chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, Bộ luật Lao động về thực hiện đối thoại; Tham gia sửa đổi Bộ luật Lao động 2012, trong đó quan tâm nội dung về đối thoại tại nơi làm việc; Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tổ chức các lớp tập huấn đối thoại tại nơi làm việc cho NSDLĐ và cán bộ CĐCS ở doanh nghiệp. CĐ tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo sở ngành, chính quyền địa phương đôn đốc doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc; tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi, quản lý, đánh giá tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác đối thoại và biểu dương, khen thưởng kịp thời. Các CĐCS chủ động tham gia với NSDLĐ xây dựng, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, chú trọng đối thoại đột xuất để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách của NLĐ; nâng cao số lượng, chất lượng hội nghị NLĐ và đối thoại ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ chuyên về đối thoại: Bố trí cán bộ phụ trách về đối thoại, dành ít nhất 50% thời gian làm công tác đối thoại; Thường xuyên đào tạo cán bộ công đoàn các cấp, phấn đấu 100% cán bộ công đoàn cấp tỉnh, cấp huyện được đào tạo về đối thoại; Sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, luật sư đã được đào tạo. Chủ động đề xuất và phối hợp tổ chức các hoạt động đối thoại ở cấp ngoài doanh nghiệp: Tổ chức đối thoại giữa tổ chức CĐ với các tổ chức đại diện NSDLĐ, hiệp hội các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.


Khi quan hệ lao động hài hòa, trên hết là hài hòa lợi ích…thì các bên cùng có lợi lâu dài. Thiết nghĩ để làm được điều đó thì việc thực hiện tốt quy chế dân chủ, đối thoại tại doanh nghiệp là một trong những giải pháp tốt.


Khánh Phong

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com