• NBCN

Định vị công đoàn trên mặt báo LĐO: Triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị tới cán bộ công đoàn


Trưởng phòng Thông tin tổng hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Đình Hùng truyền đạt các nội dung nghị quyết của BCT tại hội nghị. Ảnh: B.Mạnh

Tin chép lại từ báo LĐO ngày 29/6/2020: Vừa qua,

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, nghị quyết của Tỉnh ủy cho toàn thể cán bộ công đoàn chuyên trách.

Tại hội nghị, đồng chí Đào Đình Hùng - Trưởng phòng Thông tin tổng hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt những nội dung chủ yếu của các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Thái Bình.

Cụ thể như Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 77- KL/ TW ngày 5.6.2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước...

Thông qua việc học tập các Nghị quyết; Kết luận; Chỉ thị của Trung ương và địa phương, các đại biểu sẽ nắm bắt được các vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế của đất nước, của địa phương, các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định và phát triển kinh tế đất nước trong những năm tiếp theo, từ đó mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao được nhận thức, hành động góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Như Phong – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh yêu cầu các công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc thông qua buổi triển khai, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương và địa phương cần xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận, Chỉ thị, quy định. Trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, các quan điểm, các nhiệm vụ, các giải pháp nêu các nghị quyết, các kết luận, chỉ thị và bám sát thực tiễn hoạt động của tổ chức công đoàn, của đơn vị, địa phương, nhằm đưa các nội dung chỉ đạo của Trung ương và địa phương đi vào cuộc sống.

Đồng thời, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị

mỗi cán bộ công đoàn chuyên trách sẽ là những tuyên truyền viên, báo cáo viên, thông tin định hướng các nội dung của buổi học tập ngày hôm nay tới các đoàn viên, người lao động.

Ngoài ra, mỗi cá nhân phải kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện tự suy thoái, tiêu cực trong nội bộ, tích cực đấu tranh những phản bác, thông tin xấu, độc hại, nắm bắt kịp thời tư tưởng tình hình công nhân lao động từ đó có những tham mưu, chỉ đạo kịp thời với các ngành chức năng để thực hiện tốt việc chăm lo, đời sống cho đoàn viên, người lao động…