Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết đầu tiên về Covid-19


Tin tổng hợp: Ngày 02.4.2020, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết về dịch Covid-19, kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để đánh bại dịch bệnh nguy hiểm này. 


Đây là lần đầu tiên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết về đại dịch Covid-19. Nghị quyết 74/270 nêu rõ, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc gồm 193 thành viên đặc biệt quan ngại về mối đe dọa đối với sức khỏe, sự an toàn và sự thịnh vượng của con người, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng trên toàn cầu.


Nghị quyết nhấn mạnh, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hiểu rõ những tác động "chưa từng có" của đại dịch, trong đó bao gồm sự gián đoạn nghiêm trọng đối với xã hội và nền kinh tế, cũng như tới du lịch và thương mại toàn cầu và cả tác động tàn phá đối với sinh kế của người dân. 

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nêu rõ: Để dập tắt đại dịch đòi hỏi phải có "phản ứng toàn cầu" dựa trên sự đoàn kết, nhất trí và đổi mới phương thức hợp tác đa phương.

Nghị quyết kêu gọi "tăng cường hợp tác quốc tế để ngăn chặn, giảm thiểu và đánh bại đại dịch, bao gồm trao đổi thông tin, kiến thức khoa học và những bài học thực tiễn tốt nhất và bằng cách áp dụng các hướng dẫn liên quan do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị". 


Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kêu gọi hệ thống Liên Hiệp Quốc, dưới sự lãnh đạo của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, hợp tác với tất cả các chủ thể có liên quan để tạo thành sự phối hợp ứng phó trên toàn cầu trước đại dịch, cũng như những tác động bất lợi mà dịch bệnh do Covid-19 gây ra đối với kinh tế - xã hội thế giới.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com