• NBCN

Đào tạo nghề cho người lao động phải đăng ký?


Ảnh minh họa

Độc giả báo NLĐ hỏi: "Công ty tôi muốn tuyển dụng một số lao động vào đào tạo nghề để làm việc cho doanh nghiệp thì có phải làm thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng không? Thời gian đào tạo cho người lao động được kéo dài tối đa bao lâu?".

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời:


Điều 61 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định người sử dụng lao động được tuyển người vào học nghề, tập làm nghề nhằm đào tạo nghề, hướng dẫn thực hành công việc, tập làm nghề theo vị trí việc làm tại nơi làm việc để làm việc cho mình. Thời hạn học nghề, tập nghề được kéo dài không quá 3 tháng. Khi tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc thì người sử dụng lao động

  • không phải đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; nhưng

  • phải ký hợp đồng đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

  • không được thu học phí.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube