• NBCN

Đài Loan có thêm 7 nghề tiếp nhận lao động nước ngoài


Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết Đài Loan đã có thông báo mở rộng thêm ngành nghề tiếp nhận lao động nước ngoài vào làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Bao gồm:

  • chăn nuôi gà,

  • chăn nuôi lợn,

  • chăn nuôi bò,

  • chăn nuôi dê,

  • trồng hoa lan,

  • trồng nấm, và

  • trồng rau.

Hình thức tiếp nhận lao động nước ngoài của các ngành nghề này giống như đối với các ngành nghề chăn nuôi bò sữa và sản xuất chế tạo tại Đài Loan hiện nay.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đàm phán với đối tác về các điều kiện Hợp đồng cung ứng lao động theo hướng khuyến nghị của Cục.

Đồng thời, thông báo với đối tác Đài Loan sử dụng mẫu Hợp đồng lao động H1/HĐLĐ-NM-NN-2020 sau khi đã được bổ sung thêm ngành nghề mới theo hướng dẫn của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com