• nghiepdoan

Ý kiến của một công nhân về quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập

Trần Văn Thành ( Quận 8- Hồ Chí Minh)


Tôi là công nhân, 6 năm đầu tiên tôi làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, sinh hoạt tại công đoàn cơ sở của doanh nghiệp nhà nước. Khi chuyển sang doanh nghiệp do người Đài Loan làm chủ, tôi tiếp tục là đoàn viên của công đoàn tại doanh nghiệp mới. Tuy nhiên, dù làm việc ở doanh nghiệp tư nhân thì tôi vẫn nhận thấy công đoàn ở doanh nghiệp này vẫn là công đoàn của nhà nước. Tổng thời gian tham gia sinh hoạt công đoàn của tôi là 15 năm nên tôi hiểu rõ công đoàn nhà nước là gì. Ngoài việc thăm viếng đoàn viên bị ốm đau, thăm viếng Hiếu, Hỉ v.v.. thì công đoàn không làm được việc gì khác, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, đấu tranh với người chủ sử dụng lao động (cả nhà nước và tư nhân) để giải quyết các bất công cho đoàn viên, điều hòa quyền lợi hợp lý cho hai phía.

Ngoài việc thăm viếng đoàn viên bị ốm đau, thăm viếng Hiếu, Hỉ v.v.. thì công đoàn không làm được việc gì khác...

Tôi tình cờ được biết và theo dõi ‘Nhóm Bạn Công Nhân” trên mạng từ ngày mới xuất hiện. Mặc dầu có nhiều bài viết trên mạng nghi ngờ, thậm chí vu cáo, quy kết Nhóm Bạn Công Nhân là tổ chức “phản động trá hình”, nhưng đọc những bài viết, các thông tin chỉ thuần túy về công nhân, người lao động v.v trong Nhóm Bạn Công Nhân nên tôi cho rằng đây là một nhóm cá nhân thiện tâm ra đời vì công nhân và người lao động.

Chợ xóm củi, phường 11, Quận 8, Hồ Chí Minh


Tôi cũng biết Nhóm Bạn Công Nhân đang cổ vũ thành lập các công đoàn cơ sở (tên gọi mới mà Nhóm Bạn Công Nhân đang dùng là "nghiệp đoàn độc lập"). Trước đó tôi cũng biết nhà nước Việt Nam ta chấp thuận cho người công nhân được thành lập Đại diện của người lao động ở cơ sở (Cách gọi của nhà nước) qua bộ luật lao động sửa đổi đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2019 và có hiệu lực tháng 1 năm 2021 để đáp ứng yêu cầu của Hiệp định thương mai tự do VN-EU và Hiệp định thương mại tự do VN- Xuyên Thái bình dương. Nhưng tôi nghi ngờ thành tâm của nhà nước Việt Nam; bởi vì:

  1. Từ xưa đến nay, tất cả các hội, đoàn, tổ chức v.v. ở nước ta đều do nhà nước tổ chức, quản lý, lãnh đạo để làm chính trị quần chúng cho Đảng; bây giờ có một loại tổ chức là “Nghiệp đoàn độc lập” ra đời không do nhà nước thành lập, quản lý, lãnh đạo, không phải là tổ chức quần chúng của Đảng, mà lại do yêu cầu từ quốc tế dội vào thì nhà nước ta có toàn tâm toàn ý vui vẻ chấp nhận hay không.

  2. Trong bộ luật lao động sửa đổi có ghi, đại ý: “ Muốn thành lập Nghiệp đoàn độc lập cơ sở phải đủ 15 người và 15 người này phải có đủ sức khỏe, uy tín v.v. Vậy thế nào là đủ sức khỏe, đủ uy tín, lấy thước đo nào để đo? và ai đo? Nếu không phải là một Ban, Ngành do nhà nước thành lập để đo ? Vậy tổ chức này có vô tư không khi mà họ được nhà nước thành lập để quyết định có cho hay không cho việc ra đời một tổ chức không phải của nhà nước.

  3. Trong khi bộ luật lao động ghi rõ người công nhân được thành lập Nghiệp đoàn độc lập thì bộ luật Công đoàn vẫn quy định; “ Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam...”. Vậy cho hỏi tại sao đến nay nhà nước vẫn không sửa đổi bộ luật công đoàn để thuận chiều với bộ lật lao động? Tôi nghĩ chỉ cần thêm một dòng vào Bộ luật này như: “ Bộ luật này không áp dụng cho tổ chức Đại diện của người lao động” là đủ rõ thành tâm của nhà nước.

  4. Ngoài ra Bộ luật về Hội vẫn chưa được Quốc hội thông qua nên vẫn chưa biết bộ luật này có thuận chiều với bộ luật Lao động hay không?

Việc các bộ luật mâu thuẫn nhau, mâu thuẫn với Hiến pháp là căn bệnh mãn tính ở ta. Báo chí Nhà nước cũng đề cập đến nhiều mà không giải quyết được triệt để. Cho nên nhân dân có câu: “ Cấp trên nói đúng, cấp dưới làm sai”. Nếu một khi chúng tôi làm đơn xin thành lập nghiệp đoàn độc lập cấp cơ sở, Cơ quan thực thi pháp luật không chiếu theo luật Lao động mà chiếu theo luật Công đoàn để xử lý chúng tôi thì ai bảo vệ chúng tôi? Ở nước ta “cái sảy nảy cái ung”. Đã có những quy chụp là “Nghiệp đoàn độc lập là một tổ chức phản động trá hình”. Nguy cơ cơ quan thực thi pháp luật cũng quy chụp chúng tôi như vậy, bắt chúng tôi bỏ tù thì ai chịu trách nhiệm?

Việc các bộ luật mâu thuẫn nhau, mâu thuẫn với Hiến pháp là căn bệnh mãn tính ở ta.

Dù hy vọng là những điều xấu này không xảy ra. Tuy nhiên để vận động thành lập Nghiệp đoàn độc lập, chúng tôi vẫn phải chờ đến sau ngày nhận được thông tin bộ luật Công đoàn và bộ luật về Hội thuận chiều với bộ luật lao động.


Chúc Nhóm Bạn Công Nhân hợp sức cùng các lực lượng tiến bộ đấu tranh để mở rộng hành lang pháp lý cho Nghiệp đoàn độc lập sớm ra đời.

Trần Văn Thành ( Quận 8- Hồ Chí Minh)


Ghi chú: Nội dung trong bài viết không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Nhóm Bạn Công Nhân.