• NBCN

Âm tính giả là gì?


Âm tính giả nghĩa là người nhiễm Covid-19 sẽ tiếp tục lây bệnh cho người khác mà không bị cách ly