• NBCN

Áp Lực Tứ Bề

Kiểm toán tròn năm tham gia CPTPP, VN đã nhận ra áp lực Cải Cách Thể Chế không chỉ đến từ Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện Và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương, mà còn đến từ đánh giá của Moody là triển vọng tiêu cực, hay đến từ nỗi hy vọng mong manh được Quốc Hội Liên Âu phê chuẩn Hiệp Định EVFTA, cộng thêm áp lực ký kết Công Ước 87 của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế ILO...

Có lý nào mệnh số của CHXHCNVN là ...Kẻ Vái Tứ Phương?


Bài liên quan:


BBC: Luật Lao động sửa đổi 2019 - Đối phó và mơ hồ